Barna våre er utsatt for et digitalt eksperiment som vi ikke kjenner konsekvensene av, sier trebarnsfar, arkitekt og redaktør Gaute Brochman i en kronikk på NRK, der han omtaler barna våre som «digitale prøvekaniner».