Folkets Strålevern hadde en avtale med JCDecaux: 6 annonseplakater, 355 elektroniske reklameflater fordelt på Oslo S, Nasjonalteateret, Sjølyst og kjøpesentre over hele landet, 10 sekunds visninger, 30 ganger per time i 7 dager. Kampanjen startet mandag 29. januar. Alt var godkjent av JCDecaux, og vi fikk vite at det var «klare og greie budskap». Vi hadde lagt ned mye arbeid i denne kampanjen, og alle plakatene henviste til nettstedet vårt for mer informasjon. Kampanjen var sponset av «glade givere som bryr seg om miljø og helse».

Mandag morgen fikk vi vite at JCDecaux hadde tatt bort to av de seks annonseplakatene. Det var litt rart, syntes vi, men det var ikke så farlig for vi inviterte jo forbipasserende til å lese mer på nettstedet vårt. Der ville man finne alle annonsene. Tirsdag formiddag ble vi fortalt per telefon at de hadde fjernet hele kampanjen vår. Det var ikke mulig å få vite hvem som hadde tatt den avgjørelsen, men det mest konkrete svaret vi fikk var at det var «våre (JCDecauxs) konsesjonsgivere». De hadde visstnok også fått mange negative henvendelser fra publikum.

Så startet et merkverdig medierush.

Først ute var Filter Nyheter. Det er en usedvanlig useriøs artikkel der de påstår at Folkets Strålevern er en aktivistgruppe. De kaller innholdet i kampanjen «skremselspropaganda» og hevder at det ikke er dekning for noen av påstandene fra plakatene i seriøs forskning. Artikkelen var klar allerede samme tirsdag som kampanjen ble stoppet. De rakk også innom Oslo S før kampanjen ble stoppet og fikk tatt noen gode bilder. Takk for det!

Så kom denne fra Fri Tanke. Fri Tanke er en «uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk» i regi av Human-Etisk Forbund. Som sine referanser henviser de til Folkeopplysningen, og programleder Andreas Wahl som er redd for at vi skal skremme folk, og Skepsis som mener at kampanjen var uvitenskapelig skremselspropaganda.

Det ble flere lange diskusjoner med sterke meninger på Facebook-siden til Folkets Strålevern – og ikke alle innspillene var like seriøse.

I tillegg til JCDecaux hadde vi fått gode tilbud på annonseplass i Helsemagasinet og i Teknologiske Nyheter. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på at leserne av Helsemagasinet har reagert på den første av seks helsides annonser i det magasinet.

Teknologiske Nyheter ønsket å skrive en artikkel om kampanjen, og ble overrasket da de fikk høre at kampanjen var stoppet. «Tør – der andre tier», skriver de blant annet om kampanjen vår.

Så kom Faktisk.no på banen. De har det visst travelt med å «faktasjekke» forskjellige utsagn på bestilling. Vi vet ikke hvem som har bestilt faktasjekk av overskriften på en av artiklene bak en av de to annonsene våre som ikke var med på kampanjen. En journalist, med en kommunikasjonsrådgiver fra Kreftregisteret som referanse, skulle avgjøre den store diskursen som nå pågår internasjonalt. De konkluderte med at «det var faktisk helt feil». Altså overskriften. Det var ikke artikkelen, plakaten eller kampanjen de vurderte. Men Folkets Strålevern hadde altså «faktisk helt feil».

Folkets Stråleverns generalsekretær fikk ikke lese artikkelen, men fikk vite «konklusjonen» og skulle få muligheten til å komme med et tilsvar. Journalisten tok deretter en beslutning om å ta med bare halvparten av tilsvaret, uten å si fra om det. Det er noe av det mest useriøse vi har vært utsatt for. Men – det må vi jo konkludere med – vi har fått mye mer oppmerksomhet enn vi kunne drømt om! For hvor mange av oss er det som legger merke til hva som står på slike elektroniske reklameflater?

Her er et lite utdrag fra Faktisk.no:

Folkets Strålevern setter den påståtte økningen i hjernekreft blant barn og unge i sammenheng med økt mobilbruk. Statens strålevern, som er Norges fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet, er helt klar på at det ikke er helsefarlig å bruke mobiltelefon. De viser til en rapport fra en ekspertgruppe som har utredet om svake elektromagnetiske felt gir helseskader og oppsummerer med at:

En samlet vurdering av kunnskapsstatus gir liten grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år, er mer utsatt enn andre. Den forskningen som foreligger når det gjelder barn og mobil, viser at heller ikke barn har større risiko for helseskade.

NRK klippet inn Faktisk.no helt ukritisk, og Aftenposten laget en artikkel basert på Filter Nyheters artikkel. Under bildet har de følgende tekst: «Det er tilstrekkelig dokumentert at stråling fra mobiltelefoner som ligger i bukselommen reduserer sædkvaliteten», hevdes det på plakaten som møtte tusenvis av nordmenn tidligere denne uken. Myndighetene mener det ikke er noen grunn til frykt.

Flere av de som har uttalt seg om kampanjen prøver å latterliggjøre Folkets Strålevern som organisasjon. De håner og utskjeller de som hevder at de får allergiske reaksjoner av strålingen. Siden ICNIRP vet best avfeier de alle forslag om føre-var-tiltak. Empati og argumenter er ofte fraværende når disse nettrollene er på krigsstien, for ingen bølger skal rokke statsskipet de sitter i.

Vi anbefaler de som kaller informasjonen Folkets Strålevern sprer for skremselspropaganda å ta en titt på Statens stråleverns propagandakampanje mot solarium (trykk her hvis den er fjernet).