Om el-overfølsomhet har vi stort sett hørt at forskning forteller at det ikke kan påvises og bare er innbilning. Hva med el-følsomhet? Altså at vi godt kan påvirkes og bli syke uten at vi merker det. Finnes det studier som viser at begge deler finnes, eller er det tull? Og i så fall: går det an å bli frisk?