Foreldre bør begrense barns bruk av mobiltelefon. Med barn menes alle under 18 år. Helsemyndighetene i Canada har forsterket sine meldinger om barn og mobiltelefonbruk.