Historien gjentar seg i en dom som kan sammenlignes med datidens dommer i saker om helsevirkninger fra tobakk, glyfosat, amalgam, asbest og PCB. Dommerfullmektig Eirik Jarnholt Rodahl, som i tråd med Elvias ønske motsatte seg bruk av fagdommere, konkluderte med at saksøkernes påstander om helsevirkninger fra AMS-målere er åpenbart grunnløse.