Barn av mødre som har brukt mobiltelefon under svangerskapet får barn med økt sannsynlighet for atferdsproblemer. Selv om forskerne ikke har kunnet konkludere når det gjelder eksakt årsakssammenheng, finner de en klar sammenheng: 40 % økning av atferdsavvik hos disse barna. Les mer om dette i disse artiklene:

VG

TV2

Dagens IT

PubMed

Journal of Epidemiology and Community Health