Administrasjonsutvalget anbefaler at det ikke settes opp 5G-basestasjoner ved videregående skoler i fylket. Begrunnelsen for forslaget er å være føre var for mulige helseskader ved langvarig eksponering for radiofrekvent stråling.