Den franske nasjonalforsamlingen vedtok 23. januar 2014 et lovforslag som begrenser offentlig eksponering for stråling fra trådløs teknologi. Det vil heretter ikke være lov å reklamere for lesebrett (tablets) rettet mot barn under 14 år, og det blir forbudt å bruke trådløse routere i barnehager der det er barn under 3 år. Nasjonalforsamlingen krever også at skolene slår av alle trådløse routere når disse ikke er i bruk.

Lovforslaget har blitt til gjennom en avtale mellom det grønne partiet og sosialistene. Målsetningen er at offentlig eksponering fra trådløs teknologi skal begrenses ved å forby reklame for alle trådløse produkter som er rettet mot barn, supplert bedre informasjon og større åpenhet fra det offentlige i slike saker. Lovforslaget går nå til Senatet for endelig vedtak.

Trådløse nettverk blir forbudt i barnehager der det er barn under tre år. Videre forbys all reklame for trådløse kommunikasjonsprodukter rettet mot barn under 14 år, herunder iPods og iPads. Frankrike har allerede vedtatt en lov som forbyr reklame for mobiltelefoner til denne aldersgruppen. Alle selgere av mobiltelefoner må også tilby handsfree-utstyr som er egnet for bruk av barn.

Når loven trer i kraft skal alle trådløse nettverk i skoler med elever opp til 6. klasse slås av når de ikke brukes aktivt i undervisningen. Helt fra våren 2013 har franske myndigheter i opplæringsloven oppfordret alle skoler til å velge kablede nettverk fremfor trådløse nettverk.

Reklame for mobiltelefoner og trådløse kommunikasjonsprodukter skal heretter inneholde informasjon om hvordan eksponeringen mot hodet kan reduseres. Dessuten blir det forbudt med reklame for mobiltelefoner som ikke også har tilleggsutstyr som reduserer strålingsbelastningen mot hodet.

Nasjonalforsamlingen vil ha en offentlig holdningskampanje som skal gi publikum råd om sikrere bruk av trådløs teknologi.

Lovforslaget inneholder også flere andre tiltak:

• Alle produkter som avgir elektromagnetisk stråling skal oppgi stålingsmengde målt i SAR.
• Alle mobiltelefoner som selges skal ha en anbefaling om utstyr som kan redusere strålingseksponeringen. Anbefalingene skal stå både på telefonen og i brukerveiledningen.
• Alle produkter som avgir elektromagnetisk stråling skal være utstyrt med en enkel avstengningsfunksjon for trådløst internett. Bruksanvisningen skal på en lett forståelig måte forklare hvordan brukeren kan slå av de trådløse funksjonene.
• Trådløst kommunikasjonsutstyr skal ikke installeres i boliger uten at beboerne informert.
• Der trådløst internett er tilgjengelig for publikum i det offentlige rom, skal dette kunngjøres tydelig ved inngangen til bygningen.
• På steder der strålingen fra mobile basestasjoner er langt høyere enn gjennomsnittlig stråling fra slike innretninger, kan myndighetene kreve at mobiloperatøren treffer tiltak for å redusere strålingen, selv om strålingen er lavere enn de offentlig fastsatte grenseverdiene.

Lovforslaget tar videre for seg problemet med el-overfølsomhet. Innen ett år må den franske regjeringen fremlegge en rapport om hvordan man kan opprette egne soner med lavere stråling, spesielt i byene, og samtidig vurdere tekniske løsninger som gir redusert strålingsnivå.

Referanser:
Le Monde: La Loi sur les Ondes electromagnétiques en Cinq. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/24/tout-comprendre-sur-la-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques_4353906_3244.html
Libération: Ondes wifi , Antennes. Ce qui va changer. http://www.liberation.fr/societe/2014/01/23/ondes-wi-fi-antennes-ce-qui-pourrait-changer_974996
Assemblee Nationale: Texte adoptert nr 281 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0281.asp