En fransk rett har tilkjent Marine Richard uføretrygd fordi hun er el-allergisk.