Ifølge det franske direktoratet for helsesikkerhet og arbeidsmiljø, AFSSET, dekker rapporten til den nedsatte ekspertkomiteen all eksisterende dokumentasjon 465 sider, to år med arbeid og høringer, 3 500 studier nøye gjennomgått av arbeidsgruppen, som er satt sammen av AFFSET. Denne rapporten bryter med tidligere anbefalinger og tilrår å redusere eksponeringen for befolkningen så snart som mulig.