I 2011 klassifiserte IARC radiofrekvente elektromagnetiske felt som «muligens kreftfremkallende for mennesker». Med nyere forskning tatt i betraktning er det på tide å endre klassifiseringen til: «Kreftfremkallende for mennesker».