Environmental Health Trust og mange forskere har skrevet til lederen av WHOs International EMF Project, Emilie van Deventer, for å stille kritiske spørsmål knyttet til prosjektets faktaark og forskningsanalyse. Spørsmål ble stilt i 2019 og igjen i 2020, men EHT har ennå ikke mottatt noen svar.