NTP-studien som ble delvis publisert tidligere i år påviste celleskader fra mobilstråling. Forskere fra NTP stadfestet nylig funnene i en presentasjon, og ifølge NTP vil alle resultatene bli publisert tidlig neste år.