Hans-Jürgen Müggenborg betegner 5G som åpenbart uforsvarlig, og kritiserer ICNIRP som partisk og EUs beslutninger på feltet som «uforståelige» utfra kunnskapsstatus på feltet.