Førerløse biler fører til «hjerneløse» sjåfører. For alt levende liv som oppholder seg på eller langs veien blir de også nok en strålekilde det er vanskelig å skjerme seg mot.