Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn er svært viktig. En nylig publisert fagartikkel i tidsskriftet Sykepleien tar for seg deler av den tilgjengelige forskningen på foreldres mobilbruk.