Flere foreldre på Mølladammen skole i Bærum er kritiske til nettbrettundervisningen. Christin Ottmann har barn på 8. og 10. trinn, og hun er en av foreldrene som etter ni måneders pilotprosjekt varsler om at bruken av nettbrett på skolen er ute av kontroll.