I følge våre myndigheter kan mikrobølgene fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger.

I følge prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, har de sovet i timen og tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningen faktisk har en entydig tolkning, og at vi må få et ganske annet strålevern.

Mer info her.

Les også dette meget interessante intervjuet med prof. em. Martin L. Pall.