For å hindre helseskader skal Stavanger kommune styre etter føre-var-prinsippet når det gjelder bruk av trådløse nettverk, mobiltelefoner og basestasjoner for mobiltelefoni.