Forbrukerrådet skriver på Facebook-siden deres at mange vil komme økonomisk dårligere ut med en automatisk strømmåler i huset. Helseaspektet er ikke en sak de ønsker å sette lyset på, så de henviser til NVE, som henviser til Statens strålevern, som henviser til …

Forbrukerrådet inviterer i det minste til seminar om Tingenes internett.