Når det gjelder hvordan EMF kan påvirke levende liv, har forskningen de siste årene samlet seg om én enkelt hovedforklaring som de andre forklaringene man har, kan samles under: Selv uhyre svake variasjoner i de elektriske spenningene utenfor og innenfor de enkelte cellevegger kan åpne kalsiumkanaler i celleveggene. Det fører til høyere kalsiumnivå i cellene. Dersom dette skjer over lengre tid, kan det føre til kroniske celleinflammasjoner.

At celleinflammasjoner kan få så ulike følger som DNA-brudd, hjerterytmeforstyrrelser og nervetråddegenerasjon er ikke omstridt – men gammelt nytt. Men kalsiumkanaler hos mennesker var knapt nok oppdaget da ICNIRP laget sine grenseverdier. Årsakskjeden EMF > kalsiumkanaler > celleinflammasjon var ikke ennå etablert, men en hypotese. Nå kan de ulike forklaringene på hvordan EMF skaper helseskade, samles under én hovedmekanisme, nemlig at de alle henger sammen med at kalsiumkanalene åpnes (Pall 2015, s. 111, tabell 1). Les mer hos Einar Flydal.