Folkets Strålevern tilbyr et sikkerhetskort som vil gjøre det enklere å dokumentere at man ikke tåler strålingen fra kroppsskannere på flyplasser. Kortet lastes ned eller bestilles her.