Lørdag 16. mai hadde Folkets Strålevern denne annonsen fullside i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Dagsavisen og Klassekampen. Vi ønsket også å ha annonsen i Aftenposten, Bergens Tidende, Sandefjord Blad og Tønsberg Blad, men juristene i Schibsted satte foten ned. Redaktørene i Sandefjord og Tønsberg ønsket heller ikke en slik annonse. De henviste blant annet til at Faktisk.no allerede har avgjort hva som er fakta om mikrobølgestråling og 5G.