Med sponsormidler fra glade givere som bryr seg om helse og miljø har Folkets Strålevern satt i gang en annonsekampanje. Alle annonsene med tilhørende dokumentasjon er tilgjengelige på nettstedet vårt.