Folkets Strålevern deltok på Arendalsuka i år. Nye interessante kontakter ble knyttet. Vi snakket med mange og delte ut brosjyrer, også til Gro Harlem Brundtland og Harald Stanghelle. Noen hørte på appellen vår og noen fant veien til foredraget vi holdt i Arendal Bibliotek.