Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har laget denne informasjonsfilmen om at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helseskadelig. Folkets Strålevern har laget en informasjonsfilm som viser at strålingen er helseskadelig.