Folkets Strålevern ble etablert i etterkant av den internasjonale konferansen EMF2009 i Stavanger, der verdens ledende forskere innen elektromagnetisk stråling var til stede. Det har vært 10 år med stor aktivitet for å informere myndigheter og befolkning om behovet for å endre forståelsen av trådløs elektromagnetisk strålings påvirkning på helse og natur.

Sentrale i oppstarten av organisasjonen var Sissel Halmøy og undertegnede. Vi tok rollene som henholdsvis generalsekretær og styreleder, og har fungert i disse rollene i 10 år. Nå er tiden inne for litt fornyelse.

Sissel Halmøy går av som generalsekretær. Hun har lagt ned et enormt arbeid for organisasjonen. Hun vil fungere i kulissene som en uvurderlig rådgiver og veileder, så vi mister henne heldigvis ikke helt.

Claudia Wakim overtar som generalsekretær 1. august. Hun er 43 år, har vært med i Folkets Stråleverns styre i 4 år og har skaffet seg en grundig innsikt i strålingsproblematikken. Claudia har personlig erfaring med hva elektromagnetisk stråling kan gi av helseplager, noe som er en fordel for å forstå alvorlighetsgraden av hva denne usynlige forurensningen kan gjøre med oss. Hun har ettårig høyskole med organisasjonsledelse og journalistikk/markedsføring, og fullfører bachelorgraden som samfunnsviter på Fred- og Konfliktstudiet denne høsten. Utdannelsen gir god bredde til det tverrfaglige aspektet strålevern og sikkerhet omfavner.

Vi ønsker Claudia Wakim velkommen og takker Sissel Halmøy på det sterkeste for hennes engasjement og den iherdige innsatsen hun har lagt inn for vår felles folkehelse. Strålesikkerhet er et tungt område å bevege seg i – det er mye motstand, og det har vært tøffe tak å gå motstrøms (!) i den grad hun har gjort. Vi vil ønske henne alt det beste videre.

Thomas J. Middelthon
styreleder Folkets Strålevern