Einar Flydal har gjennomgått den nylig publiserte Folkehelsemeldingen. I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen «den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga». Einar Flydal mener at Norge trenger et nytt strålevern.