Menstad ungdomsskole blir mobilfri fra dette skoleåret. – Hovedargumentet er å få elevene til å prate med hverandre og være i mer aktivitet enn før, sier rektor.

Det samme skjer på Giske ungdomsskole. Personalet, foreldre og elevrådet står bak vedtaket. Frykten er at det legges ut bilder og videoer som kan såre, for eksempel fra dusj- og garderobesituasjoner.

På Tynset ungdomsskole står det kasser i hvert klasserom hvor mobilene leveres inn på morgenen, og så får elevene tilbake mobilen når skoledagen er slutt, forteller rektor Kjell Olav Høistad og FAU-leder Hege Veiby.

– Ved at ungdommene slipper stresset med mobilen håper vi dette vil gi mere aktive elever, og at det skaper større engasjement og gir mere prating i friminuttene, sier rektoren, som også synes tidspunktet de nå innfører mobilfri skole er helt strålende.