Skoler som er mobilfrie har positive erfaringer med ordningen. Som følge av dette innfører stadig flere skoler mobilforbud. Sortland ungdomsskole, Alstad ungdomsskole og Engelbrektsskolan er tre eksempler.

Kannik ungdomsskole innførte mobilforbud i fjor. Det har vært positivt for elevene.