Flere lørdager har lokallaget i Oslo hatt stand i Torggata. Andre lokallag oppfordres til det samme. Henvend dere til Lene Moland (lene.moland@gmail.com) for mer info!