FELO har vunnet frem i en klagesak mot selskapene Aidon og Kamstrup i Klagenemnda for miljøinformasjon. Produsentene plikter innen 30 dager å gi FELO informasjon om måleresultater av den ledningsbundne spenningsstøyen som ligger til grunn for CE-godkjenning fra deres strømmålere.