17.12.2013 sendte de nordiske strålevernsmyndighetene ut en felles pressemelding som konkluderer med at mobiltelefoner ikke utgjør en helserisiko.

Alle aviser og mediekanaler tok inn denne «nyheten», f.eks., Aftenposten.

De kan nesten virke litt «desperate». Hvorfor trenger de å komme med nok en uttalelse om at mobiltelefoner ikke gir helseskade? Opplever de at folk flest ikke stoler på dem lenger?

De skriver at det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere eksponeringen ytterligere. Det har vært en eksponensiell vekst de siste årene, så hva mener de med uttalelsen «å redusere eksponeringen ytterligere»?

De skriver at forskningen knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år, men det har faktisk foregått mye lenger enn det. De første studiene ble gjort i forsvaret, og det var der man først oppdaget og definerte mikrobølgesyndromet; folk som var blitt syke av radarer, samband og annet strålende utstyr.

Videre skriver de at det ikke er noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år er mer utsatt enn andre. Virkelig? Det var jo nettopp slike studier som var grunnlaget for at WHO/IARC klassifiserte denne type stråling som mulig kreftfremkallende, og Statens strålevern kjenner godt til disse studiene.

Så refereres det til den norske ekspertgruppen. Dette var en gruppe som skulle granske Statens strålevern. Statens strålevern deltok selv, og var med på å plukke de andre deltakerne i gruppen. De som har en annen oppfatning enn Statens strålevern, og som kjenner til forskningen som viser helseskader – for det finnes mange fagfellevurderte vitenskapelig publiserte studider som viser helseskade – ble ikke invitert til å være med i ekspertgruppen. I ekspertgruppen hadde de også med noen utenlandske eksperter. Det er de som jobber i det svenske strålevernet, og som nå har laget en felles nordisk uttalelse. I andre sammenhenger kalles dette innavl.

Det stemmer at det er mange studier som ikke har påvist helseskader eller plager. Jeg vil anbefale å sjekke hvem som har finansiert disse studiene, for ca. 75 % av studiene som ikke har vist noen skader eller plager er finansiert av mobilindustrien. Det som er viktig å forstå i denne sammenhengen er at det eneste studier som ikke viser noe kan brukes til, er at de ikke viser noe. De motbeviser med andre ord ikke de studiene som viser noe! Dette er et eget fagfelt som kommunikasjonsbyråer er gode på: «Doubt is their product». Dette ble i sin tid utviklet og raffinert for tobakksindustrien.

Det siste avsnittet er riktig, med at det er studert fohold som kreftrisiko, effekt på sædceller og foster, hjerte-karsystem, nervesystem, immunsystem, hørsel, balanse og det hormonelle systemet. Her stopper artikkelen, men den burde avsluttet med at det gjort vitenskapelige studier som gir god grunn til bekymring for skader innen alle disse områdene.

P4 tok tak i meldingen og inviterte til debatt der tema var hvorvidt stråling fra mobiltelefoner og mobilsendere er helt ufarlig. Hør P4 nyheter kl. 17.00 og Syttentretti kl. 17.30, der Sissel Halmøy er i debatt med Ole Harbitz fra Statens strålevern.