Faktisk.no serverte oss nylig sin undersøkelse av påstanden «Mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa.» Ja, de fant det ut altfor raskt, faktisk. Det ville lønt seg å bruke litt mer tid. Nå hagler det inn med forskningsfunn som viser at Faktisk.no faktisk tok helt feil.