I følge Faktisk.no finnes det ikke forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, hverken for mennesker eller dyr. Likevel hevder andre at det finnes forskning som støtter dem.