European Environment Agency, EEA, er EUs høyeste miljømyndighet. EEA advarte rett etter at the BioInitiative Report kom ut i 2007. Dette har de nå gjentatt og senere og forsterket, blant annet i en konferanse i Washington høsten 2009. Vårt statlige strålevern (Statens strålevern) mener at man ikke kan ta BioInitiative-rapporten seriøst.

Her er de viktigste anbefalingene fra uttalelsen om mobiltelefoner fra EEA i forbindelse med Conference on Cell Phones and Health: Science and Public policy Questions, Washingthon, 15th September 2009:

  1. Myndigheter, mobiltelefonindustrien og befolkningen generelt må ta alle fornuftige forholdsregler for å redusere eksponeringen av elektromagnetiske felt, spesielt frekvenser fra mobiltelefoner, og særskilt gjelder dette barn, ungdom og unge voksne som ser ut til å ha størst risiko for å utvikle svulster i hodet. Slike forholdsregler inkluderer å slutte å holde mobiltelefoner inntil hodet; bruke tekstmeldinger og håndfrisett; bruke telefoner med forbedret design som kan gi mindre stråling og gjøre det mer praktisk å benytte håndfrisett.
  2. Å gjennomgå på nytt det vitenskapelige grunnlaget for dagens grenseverdier for elektromagnetisk stråling. Dagens grenseverdier har alvorlige begrensninger. De er laget for å unngå oppvarming, men tar ikke hensyn til at celler også reagerer negativt på stråling som er for svak til å varme opp vev.
  3. Å sørge for effektiv merking og advarsler på mobiltelefoner om mulige risikoer for brukere.
  4. Å sørge for kapital til å finansiere og organisere den tvingende nødvendige forskningen på helse effekter fra mobiltelefoner og tilhørende master. (Dette kan delvis ordnes ved bidrag fra industrien og små avgifter ved kjøp og/eller bruk av mobiltelefon.)
    Fra tidligere historier om helserisiko (blyholdig bensin, kvikksølv etc.) har EEA merket seg at forskere som har kommet med tidlige advarsler, er blitt utsatt for diskriminering, fratatt forskningsmidler, og blitt utsatt for urimelige personlige angrep på sin vitenskapelige integritet. EEA vil bli overrasket om dette ikke alt har skjedd innenfor det kontroversielle temaet elektromagnetiske felt.

Fra tidligere historier om helserisiko (blyholdig bensin, kvikksølv etc) har EEA merket seg at forskere som har kommet med ’tidlige advarsler’, er blitt utsatt for diskriminering, fratatt forskningsmidler, og blitt utsatt for urimelige personlige angrep på sin vitenskapelige integritet. EEA vil bli overrasket om dette ikke alt har skjedd innenfor det kontroversielle temaet elektromagnetiske felt.

Folkets Stråleverns kommentar: Dette har vi allerede sett!

European Environment Agency stiller for øvrig med to deltagere på en konferanse i Danmark den 9. oktober i år – ‟Bagsiden af det trådløse samfund. Helbredsskadelige Bestrålinger. Forebyggelse Nu!”