Statens strålevern har i alle år brukt nrpa.no som sitt domene. Det er her de mener at vi skulle ha fulgt med på deres anbefalte føre-var-tiltak. Her bør barn og ungdommer sjekke jevnlig for å se om det er noen nye føre-var-råd fra Statens strålevern. For Statens strålevern har det vært viktigere – og naturlig, siden de faktisk ikke kommuniserer med folk flest – å hete Norwegian Radiation Protection Authority.

Folkets Strålevern valgte for snaue to år siden å bruke domenet stralevern.no. Vi anser det som en anerkjennelse av vårt arbeid at Statens strålevern ser seg nødt til å tvangsoverta vårt domene etter snaut to år. Vi er ikke avhengige av stralevern.no for å nå frem med vår informasjon, så heretter oppfordrer vi alle til å søke etter Folkets Strålevern i Google for å finne oss. Vi er en frivillig organisasjon med lite penger, og har ikke råd til å trykke opp igjen alt vårt informasjonsmateriell. Vi vet ennå ikke hvilke økonomiske kompensasjoner vi har rett til ved en slik ekspropriasjon.

Vi forstår at Statens strålevern ser seg tjent med å få våre e-poster; vi har alle e-postadressene tilknyttet domenet som nå blir tvangsovertatt. Vi vet ennå ikke om e-poster sendt til våre adresser blir videresendt til oss, eller mottatt av Statens strålevern. Dette skaper litt praktiske utfordringer for oss – litt humper i veien – men de er små sammenlignet med den virkelige kampen! Hvis noen har mer informasjon om slike vedtak i domeneklagenemnda og hva vi kan kreve eller gjøre videre, setter vi pris på tips!

Se følgende lenker for mer informasjon:

Følgesbrev klagesak for domenenavnet stralevern.no
Vedtak Domeneklagenemnda
Aftenbladet: Staten tar over nettstedet til stråleaktivister med tvang
ITAvisen: Overtar nettsted med tvang
Statens strålevern: Folkets Strålevern får ikke bruke domenet stralevern.no