Etter fem år med bruk av nettbrett i undervisningen, gikk en skole i Sydney i Australia tilbake til tradisjonelle lærebøker. Elevene foretrakk dette, og lærerne innså at bruk av nettbrett var negativt for læringen.