Siden nettselskapene trakk seg – og vi vant – i 4 av 4 saker, fikk vi ingen rettsavgjørelser om AMS-målerne i aksjonens Trinn 1. Men vi la et solid grunnlag for Trinn 2, som startet tirsdag 5. november. Ditt bidrag til saken er en investering i din fremtidige helse, og kan være tuen som velter lasset.