Tinnitus er en landeplage. Det dreier seg om øresus – plagsom lyd som skapes i nervesystemet. Over 15 % av oss, kanskje langt over, er rammet. Helsevesenet stiller opp med et stort apparat for å lindre folks lidelser, for mange blir svært plaget.

De typiske årsakene har lenge vært kartlagt. Men nå finnes det enda en viktig årsak som ennå ikke har kommet med på lista: Tinnitus er en av de typiske virkninger av «smarte målere», som nå innføres i hele Norge. Og det finnes forskning som forklarer hvorfor – langt på vei.