I Berkeley i California ble utsalgssteder pålagt å informere kunder om at grenseverdiene kan bli overskridet ved normal bruk av mobiltelefon.

CTIA, som representerer mobilindustrien, har kjempet for å få fjernet kravet. Nå sås det tvil om den ene dommeren er upartisk i saken.