Journalisten Barbara Koeppel har skrevet en artikkel om trådløs teknologi og helserisiko. Hun går mer i dybden enn de fleste journalister og massemedier velger å gjøre nu til dags.