«Et krav om vitenskapelig bevis er alltid en oppskrift for å la være å handle og for å forsinke, og er vanligvis den skyldiges første reaksjon …» skrev WHO i 2000 om tobakksindustrien.

Observasjoner og erfaringer bør vurderes som mye viktigere enn vitenskapelige bevis når det gjelder å treffe en beslutning om og akseptere hvorvidt noe er farlig eller fordelaktig for vår helse eller ikke, og om en teori eller hypotese er riktig eller ikke. Les mer hos Einar Flydal.