Flere av verdens fremste eksperter på EMF har skrevet brev til WHOs generalsekretær. De oppfordrer alle land til blant annet å redusere EMF-eksponeringen og opplyse om helseproblemene forbundet med bruk av trådløs teknologi.