Last ned boka Electromagnetism & Life (1982) av Robert O. Becker og Andrew A. Marino

Forholdet mellom elektromagnetisme og biologisk liv har vært en kilde til fascinasjon og kontrovers i mer enn 400 år. I dag er interessen større enn noensinne. Kroppens indre elektromagnetiske fenomener har blitt gjenoppdaget. Mange typer bevis tyder på at de spiller en viktig rolle i ulike fysiologiske prosesser, og slett ikke bare er uviktige biprodukter av biokjemisk aktivitet, som tidligere antatt. Jorden har et naturlig elektromagnetisk bakgrunnsfelt, produsert av jorden selv og av kosmiske kilder, og det eldgamle spørsmålet om hvorvidt dette feltet kan oppdages av levende organismer, er nå bekreftende besvart. Jordens elektromagnetiske bakgrunn er en viktig miljøfaktor for alle levende organismer. Klinisk bruk av elektromagnetisk energi er økende, og ser ut til å ekspandere til viktige områder i nær fremtid.

Men mynten har også en bakside. Miljøet er nå grundig forurenset av menneskeskapte kilder til elektromagnetisk stråling på frekvenser, effekter og modulasjoner som aldri tidligere har vært til stede. Menneskets aktiviteter har sannsynligvis endret jordens elektromagnetiske bakgrunnsfelt i større grad enn de har endret noen andre naturlige fysiske egenskaper ved jorden, det være seg på land, i vann eller i atmosfæren. Bevisene indikerer nå at det nåværende unormale elektromagnetiske miljøet kan utgjøre en helserisiko.