Følgende spørsmål er sendt de politiske partiene: Noe av det aller viktigste nå, er å få kontroll over all strålingen som øker dramatisk fordi det er en ukontrollert utbygging av basestasjoner for mobiltelefoni, trådløse nett og sendere for nødnett. Mange blir syke, familier må flytte fra sine hjem og det er barn som ikke tåler å gå på skolen. Føre-var-prinsippet er vedtatt i Norge. Vi trenger tryggere grenseverdier, og vi trenger informasjon. Jeg trenger å vite hvilken holdning deres parti har til elektromagnetisk stråling. Har dere stadfestet noe i partiprogrammet om det? Dette er svarene vi fikk.