Hvor tett er koblingen mellom markedsinteresser og forskningsrapporter slik at viktige funn om faren for kreft ved elektromagnetisk stråling skjules? Einar Flydal intervjues på Herland Report TV.