Flere miljøgifter – inkludert elektromagnetisk stråling fra trådløs teknologi – spiller en rolle i den markante økningen av autisme. I dette klippet forklarer Peter Sullivan kjente faktorer, og foreslår forebyggende tiltak.