Eldre- og folkehelseministeren inviterte våren 2018 til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding. På nettstedet til Helse- og Omsorgsdepartementet er det nå lagt ut nær 240 innspill fra organisasjoner og omtrent like mange fra privatpersoner. Alle innspill blir gjennomgått av departementets medarbeidere, og de kan leses her.

Det har vært et gledelig stort engasjement fra mange som ser behovet for en tydelig satsing på forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen og bygge god helse istedenfor å bare reparere sykdom. Det er stor optimisme for at føre-var tiltak vil få bedre vilkår med en egen Eldre- og Folkehelseminister.

Et klart flertall av de private innspillene tar opp bekymring for skadevirkninger av strålingen fra trådløs teknologi og viktigheten av å redusere befolkningens eksponering for av elektromagnetisk stråling. Også et dusin foreninger og organisasjoner tar opp dette temaet i sine innspill.

Mange nevner at de ønsker større fritaksmulighet for smarte AMS-målere, bekymring for barns stadig økende eksponering i skolene (fra iPads, smarttelefoner, PCer og WiFi) i lys av forskning som finner skadelige langtidsvirkninger og/eller ønske om stans av den planlagte utrullingen av ny 5G-teknologi som ikke er utredet ift. helsevirkninger.

Her er Folkets Stråleverns innspill (last ned som PDF).

Folkets Strålevern har i tillegg deltatt i et felles innspill med en rekke andre organisasjoner ført i pennen av Folkehelseforeningen og Norsk Friluftsliv.. Dette er av mer generell art.