Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen mener at en god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse. Innen 15. september har du muligheten til å si hva du mener kan forbedre folkehelsen.